House Rules

Algemene voorwaarden CrossCurrents Festival / Bezoekers

CrossCurrents wordt georganiseerd door Stichting Jazz Maastricht, statutair gevestigd te Maastricht (KvK: 14071062). Het is de eerste editie en vindt plaats op 13 mei 2017.
Onderstaand huisreglement is geldig voor alle festival bezoekers op het festival terrein. Met de aanschaf van een toegangsbewijs verklaart de koper kennis te hebben genomen van het Huisreglement en akkoord te zijn met de inhoud ervan.

Hieronder de definities van bezoekers en terrein:

Bezoeker: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor CrossCurrents.
Terrein: alle gebouwen (Lumière, Pathé en Muziekgieterij) en het Sphinxcour

die deel uitmaken van het gebied waar CrossCurrents plaatsvindt, waaronder tevens inbegrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes
HUISREGLEMENT
Mee naar binnen meenemen – Mag WEL:

ï Simpele (digitale) fototoestellen zonder verwisselbare lens, telefoons met camera

ï Kleine rugzakken en kleine tassen

ï Plaid, deken om op te zitten (geen plastic zeilen)

ï Zonnebrandcrème (geen spray / verstuiver)

ï Poncho’s

ï Medicijnen, mits in de originele verpakking en voorzien van een bijsluiter

ïRolstoelen en andere strikt noodzakelijke medische hulpmiddelen

ï Deodorant (rollers) en zonnebrandcrème, mits in de originele, ongeopende

verpakking

Mee naar binnen meenemen – Mag NIET:

 • Professionele apparatuur, zoals foto, audio, beeld en andere opnameapparatuur is niet toegestaan. Door de organisatie worden alle camera’s met verwisselbare lenzen gezien als professioneel en zijn dus niet toegestaan
 • Glas, blik en plastic flessen
 • Flyers, stickers en ander promotiemateriaal
 • Vuurwerk
 • Grote rugzakken
 • Drank en etenswaren in welke verpakking dan ook
 • Spuitbussen en andere flesjes onder druk
 • Wapens en gevaarlijke voorwerpen, waaronder begrepen paraplu’s, parasols, krukken en wandelstokken
 • Krukjes, klapstoelen en opstapjes
 • (Huis)dieren
 • Plastic (bouw)zeil
 • Drugs, inclusief softdrugs

Let op! In geval van twijfel beslist de leidinggevende van de security bij de ingang.

Huisregels

 • Een geldig toegangsbewijs geeft recht op toegang tot het festivalterrein.
 • Als je tijdens het festival het terrein verlaat, kom je ZONDER geldig toegangsbewijs, NIET meer het festivalterrein op.
 • Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico.
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Neem daarom indien nodig gehoorbescherming mee.
 • Eenmaal gekochte kaarten worden niet meer teruggenomen.
 • De bezoekers kunnen aan de ingang worden gefouilleerd.
 • Drugs, inclusief softdrugs, zijn uitdrukkelijk verboden. De organisatie is te allen tijde bevoegd de bezitters van (soft)drugs de verdere toegang tot het

festivalterrein te ontzeggen of tot verwijdering van het terrein over te gaan. Eventueel volgt daarbij een overdracht aan de politie.

 • Op het festivalterrein is roken alleen toegestaan in de open lucht. In de gebouwen mag niet worden gerookt. Op het terrein is geen tabak verkrijgbaar.
 • Bezoekers gekleed in voetbalshirts en/of kleding welke toebehoren of verwijzen naar een specifieke groepering, vereniging of club, zullen de toegang worden geweigerd.
 • Bezoekers dienen zich op het festivalterrein te allen tijde te kunnen legitimeren.
 • Ter bescherming van je persoonlijke en andermans veiligheid kun je gedurende het festival ook op het festivalterrein zelf worden gefouilleerd. Wanneer bezoekers zich niet aan de gestelde regels houden kunnen zij van het festival verwijderd worden.
 • Bezoekers zullen de op het festivalterrein aanwezige eigendommen van CrossCurrents respecteren. Bij constatering van vernieling, vervuiling en/of diefstal van materialen zal de betrokkenevan het festivalterrein verwijderd worden en aan de politie worden overgedragen.
 • Crowdsurfen is verboden, net als graffiti, wildplassen, het gooien van bier, modder, of andere materialen, seksuele intimidatie, het dreigen met  geweld en het maken van discriminerende opmerkingen. Overtreding kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein.
 • Ook illegale verkoop van T-shirts en/of andere souvenirs, alsmede etenswaren en dranken aan derden is verboden.
 • Op en rond het festivalterrein is het eveneens verboden promotiemateriaal zoals flyers, posters, banners en stickers te verspreiden.
 • Na inbeslagname van waardevolle voorwerpen door de security van het festival zullen deze voorwerpen worden opgeslagen bij de Ticketbalie bij het buitenpodium. De organisatie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor in beslag of in bewaring genomen voorwerpen.
 • Programma, aanvangstijden en duur zijn onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van één of meerdere acts zal de organisatie zal er alles aan doen een vervangend programma aan te bieden.

Promotie

Door het festivalterrein te betreden verklaar je als bezoeker toestemming te geven aan de organisatie om de gemaakte beelden waarop jij eventueel voorkomt

voor die doeleinden te mogen gebruiken.

Tickets
Aangeschafte toegangsbewijzen worden aan de ticketbalie bij het buitenpodium  ingewisseld voor een pass-partout polsband dat toegang geeft tot alle festivallocaties.
Coins
Gedurende CrossCurrents betaal je je eten en drinken met munten, welke kunnen worden aangeschaft bij de op het terrein aanwezige muntenkassa’s. Een consumptiemunt heeft een waarde van €1 en is alleen geldig op de festivaldag. Het standaard festival assortiment is op €0,50 afgerond zodat, bijvoorbeeld, een biertje €2,50 kost. Eenmaal aangeschafte munten kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld. Bij alle kassa’s kun je contant afrekenen of met je Maestro pinpas. Betalen met een creditcard of buitenlandse pinpas is niet mogelijk. Na afloop van het festival worden geen munten teruggenomen.

EHBO

Op het festivalterrein is een EHBO post met vrijwilligers aanwezig in de Muziekgieterij. Voel je je niet goed? Ga dan naar de EHBO, zij kunnen je helpen. Wanneer je de indruk hebt dat iemand teveel alcohol op heeft, raadpleeg dan iemand van de organisatie, de beveiliging of EHBO. Bij felle zon wordt het meebrengen van zonnebrand met een hoge factor aangeraden. Wees voorbereid op ieder type weer. Paraplu’s zijn niet toegestaan, poncho’s wel.
Tip: vergeet niet je pasje van de zorgverzekeraar mee te nemen.

Diefstal/vermissing

In geval van vermissing, diefstal e.d. kunnen bezoekers terecht bij een

van onze medewerkers. Zij zijn herkenbaar aan het CrossCurrents shirt. Zij staan in direct contact met de organisatoren, welke dan eventueel ingeschakeld kunnen worden. Eventuele aangifte dien je zelfstandig te verrichten bij het politiebureau. Er is geen aparte politiepost op het festival aanwezig. De Ticketbalie (buitenpodium) is ook de plek voor gevonden voorwerpen. Als je iets verloren bent of je hebt iets gevonden dat iemand anders is verloren, breng het dan naar de ticket desk. Bezoekers kunnen altijd bij de ticketdesk terecht met vragen, problemen, klachten en complimenten en men kan er tips en suggesties aandragen.

Locker

Op het festivalterrein zijn kluisjes aanwezig in de Muziekgieterij om je

waardevolle spullen in te bewaren. Gebruik van een locker is €1,00. Bij verlies van de kluissleutel kost het €15,00 om de locker te openen en de sleutel te vervangen.

Toegankelijkheid mindervaliden

In principe is het festivalterrein toegankelijk voor mindervaliden inclusief de Lumière, Pathé en Muziekgieterij. Er worden geen kortingen toegekend aan personen met een beperking of aan de begeleider. Iedereen betaalt dezelfde prijs. Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen beschikbaar.
Pinnen

Het is niet mogelijk om op het festivalterrein contant geld op te nemen. De

dichtstbijzijnde pinautomaat kun je vinden op de Markt (ABN-AMRO).

In alle gevallen waar dit huisreglement niet in voorziet, beslist de organisatie.

Bezoekers dienen zich te houden aan de beslissingen van de organisatie en haar securitypersoneel betreffende onder meer gedrag, het binnen brengen van materialen en etenswaren. Ook zijn bezoekers verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag. Bij niet-naleving wordt u onherroepelijk de (verdere) toegang tot het festivalterrein ontzegden bestaat de mogelijkheid dat u ook bij volgende evenementen van Jazz Maastricht niet wordt toegelaten, waarbij u geen aanspraak maakt op een eventuele restitutie van entreegelden of een vergoeding van overige gemaakte kosten.